Dom w Rawałowicach
Informacje o projekcie
Rok: 2015 Faza: projekt koncepcyjny, budowlany, wykonawczy Powierzchnia: 140m2
Typ: mieszkalny jednorodzinny Inwestor: osoba prywatna Lokalizacja: Rawałowice

Zakres prac

- opracowanie projektu koncepcyjnego;

- opracowanie projektu budowlanego;

- opracowanie projektu wykonawczego.

Opis projektu

Projekt zakłada silne nawiązanie do typo wiejskiej zabudowy poprzez zastosowanie wydłużonych gzymsów oraz użycie ciepłego drewana