Uzbrojenie terenów KPT
Informacje o projekcie
Rok: 2015 Faza: projekt zrealizowany, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Powierzchnia: 2000m2
Inwestor: GMINA KIELCE-KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY Lokalizacja: Kielce, ul. Olszewskiego  

Zakres prac

- Projekt koncepcyjny;

- projekt budowlany;

- uzyskanie pozwolenia na budowę;

- projekt wykonawczy oraz nadzory na budowie.

Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę Nr 432/2015 dnia 13.08.2015 r.

Opis projektu

Inwestycja polega na budowie uzbrojenia terenów inwestycyjnych Kieleckiego Parku Technologicznego w rejonie ul. Olszewskiego w Kielcach. 

Głównym celem inwestycji jest uzbrojenie terenów przemysłowych w celu poszerzenia obszarów przemysłowych w Kielcach i zachęcenia do dalszych inwestycji na przedmiotowym  terenie.