Dom Seniora II
Informacje o projekcie
Rok: 2014 Faza: projekt koncepcyjny Lokalizacja: Gliwice
Typ: projekt konkursowy domu seniora "Centrum 50+", obiekt użyteczności publicznej Inwestor: II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

Zakres prac

- Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej

Opis projektu

Głównym założeniem urbanistycznym było podkreślenie osi widokowej w kierunku gotyckiej wieży kościoła oraz nawiązanie do charakteru okolicznej zabudowy. Proponowane założenie składa się z czterech obiektów z czego trzy są budynkami mieszkalnymi oraz czwarty stanowi połączenie budynku mieszkalnego z usługami rehabilitacyjnymi. Dominującym obiektem jest budynek z częścią usługową, w którym liczba kondygnacji została zwiększona do 5, wytwarzając dominantę wysokościową.