Konkurs Tężnia
Informacje o projekcie
Rok: 2015 Faza: projekt koncepcyjny

Powierzchnia obiektów: 1650m2
Powierzchnia przestrzeni parkowych: 1650m2

Typ: obiekty użyteczności publicznej Inwestor: Gmina Busko - Zdrój Lokalizacja: Busko-Zdrój

Zakres prac

- Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej

Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie dwóch niezależnych obiektów kubaturowych, tworzących nieformalne wnętrze urbanistyczne w ścisłej relacji ze szpalerami drzew oraz istniejącymi alejkami. Początek układu urbanistycznego stanowi budynek pijalni, która została naniesiona na poprzeczny ciąg komunikacji pieszej, łączący oba zespoły parkowe. Budynek pijalni wraz z otoczeniem tworzy punkt orientacyjny, harmonijnie wpisany w otaczającą zieleń poprzez zastosowanie zielonego dachu oraz elewacyjnych paneli drewnianych o współczesnej formie.

Centralną część założenia stanowi urządzona strefa wypoczynku, w postaci zagospodarowanych kwartałów pomiędzy spiralnymi alejkami ślimaka, których kształt został zachowany. Wprowadzono w tej przestrzeni bogaty program funkcjonalny który  zapewni każdej grypie wiekowej interesujące formy czynnego i biernego wypoczynku.