Konkurs Plac w Jaworznie
Informacje o projekcie
Rok: 2014 Faza: projekt koncepcyjny Powierzchnia placu: 13472,5m2 Powierzchnia placu:
855,9m2
Typ: projekt konkursowy placu; obiekt użyteczności publicznej Inwestor: Gmina Miasta Jaworzno Lokalizacja: Jaworzno

Zakres prac

- Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej

Opis projektu

Elementami definiującymi przestrzeń na placu stały się budynek dworca, planowana linia tramwajowa, system dróg i ciągów pieszych, a także istniejąca zieleń. Zbiór tych elementów pozwolił wykreować ramy placu, który następnie został ubrany w funkcję. Głowna płyta placu stanowi drugą strefę założenia. Została ona obniżona w stosunku do poziomu istniejącego chodnika, dzięki czemu wytwarza się bardziej intymny charakter miejsca. Otoczenie w postaci zielenie zamkniętej w betonowych donicach oraz wiaty przystankowej od północy wytwarzają wyraźne ściany placu. Jest to uniwersalna przestrzeń pozwalająca dowolnie kształtować wnętrze placu i rozbudowywać jego funkcje o np. kulturalną. Miejsce to zostało tak zaprojektowane aby możliwe było organizowanie w jego obrębie imprez kulturalnych z rozkładaną sceną.