Rozbudowa przychodni dentystycznej
Informacje o projekcie

Rok: 2016                   

Faza: projekt budowlany, wykonawczy                   Powierzchnia: 200m2
Inwestor: Profident Lokalizacja: Kielce, ul. Legnicka  

 

 

Opis projektu

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę istniejącego budynku o budynek do obsługi klienta. Projektowany budynek dostosowano do  Decyzji Nr 121/2016 o warunkach zabudowy z dnia 21.04.2016 r.

Aktualnie teren jest zabudowany, zagospodarowany i uzbrojony, pokryty zielenią niską. Na terenie działki znajdują się średniowysokie drzewa liściaste i krzewy iglaste. Planowana inwestycja nie wymaga żadnej wycinki istniejącego drzewostanu.

Działki graniczą od strony wschodniej z działką z funkcjami usługowymi (Ośrodek szkolenia kierowców), od strony zachodniej z działką spółdzielni mieszkaniowej, na której usytuowany jest 4 piętrowy  blok mieszkalny wraz funkcja usługową w parterze oraz  działką prywatną z budynkiem mieszkalnym.  Od strony południowej z działką, która jest użytkowana przez Państwową Straż Pożarną i znajduje się na niej Komenda Wojewódzka, od strony północnej z ulicą Legnicką. W chwili obecnej teren inwestycji jest zabudowany i uzbrojony. Działka jest ogrodzona z każdej strony.

Działka posiada zjazd z drogi publicznej – obsługa komunikacyjna będzie realizowana istniejącym  zjazdem z ul. Legnickiej.