Domaniówka
Informacje o projekcie
Rok: 2016 Faza: realizacja inwestycji

 Powierzchnia: użytkowa 423,86m2

Typ: budynek mieszkalny wielorodzinny Inwestor: GOTEX STĄPÓR SPÓŁKA KOMANDYTOWA Lokalizacja: Kielce, Domaniówka

Zakres prac

- Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej pełnobranżowej
- Przygotowanie kosztorysów inwestorskich
- Przygotowanie dokumentów formalno-prawnych
- Uzyskanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania terenu
- Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego
- Opracowanie projektu architektoniczno-wykonawczego
- Opracowanie projektu wykonawczego wnętrz - części wspólne  
- Opracowanie projektu Zagospodarowania Terenu wraz z projektem zieleni

Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę Nr 394/2016

Opis projektu

Budynek trzykondygnacyjny. Kondygnacja piwnicy, od strony wschodniej, jest częściowo zagłębiona w terenie.
Do budynku prowadzą wejścia od strony wschodniej (wejście główne, poziom kondygnacji parteru), zachodniej (wejście na poziomie kondygnacji piwnicy) oraz wjazd do garażu od strony północnej.