Budynek Mieszkalny w Pruszkowie
Informacje o projekcie
Rok: 2016 Faza: projekt budowlany Powierzchnia:
Typ: budynek mieszkalny wielorodzinny Inwestor: Ekohouse Invest Sp. z o. o. 
Lokalizacja: ul. Ceglana w Pruszkowie

Opis projektu

Teren inwestycji znajduje się na działce o nr ewid. 282, obręb 0022 przy ul. Ceglanej w Pruszkowie.

Działka ma powierzchnię 747 m2. Aktualnie teren jest niezabudowany i nieuzbrojony, pokryty zielenią niską. Na terenie działki znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki. Usunięcie drzew zostanie usankcjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w ramach odrębnego opracowania.

Działka graniczy od strony zachodniej z ulicą Ceglaną, od strony północnej z działką, na której znajduje się budynek mieszkalny a od strony południowej z działką, na której w przyszłości planowane są inwestycje polegające na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, znajdujących się jednak poza obszarem oddziaływania inwestycji.