Klonowa II
Informacje o projekcie
Rok: 2012 Faza: projekt koncepcyjny/budowlany/wykonawczy

 Powierzchnia: 

Typ: budynek mieszkalny wielorodzinny Inwestor:  Lokalizacja: