Domaniówka

Uzyskanie pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Domaniówka w Kielcach dnia 19.08.2016 r.