DS SMITH
Informacje o projekcie
Rok: 2017 Faza: projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy

Powierzchnia: powierzchnia użytkowa - 2839,21  m2

 

 

Typhala produkcyjno-magazynowa z częścią socjalną wraz z instalacjami wewnętrznymi  Inwestor: DS. SMITH POLSKA sp. z.o.o Lokalizacja: ul. Malików 150 w Kielcach  

 

Zakres prac

Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę Nr 37/2017 dnia 31.01.2017r.

Opis projektu

Obecnie na terenie inwestycji znajdują się budynki o przeznaczeniu magazynowym, usługowym, garażowym i technicznym. W bezpośrednim otoczeniu terenu inwestycji znajdują się od strony zachodniej ulica Malików, a za nią pojedyncza zabudowa jednorodzinna wraz z terenami niezagospodarowanymi, od strony wschodniej tereny przemysłowe, handlowo-usługowe oraz budynki magazynowe. Od strony północnej znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz handlowo-usługowe, od strony południowej tereny przemysłowe, handlowo-usługowe oraz budynki magazynowe.
W chwili obecnej teren inwestycji jest zabudowany i uzbrojony, częściowo utwardzony, pokryty zielenią niską i wysoką. Działka, na której usytuowane są inwentaryzowane obiekty jest ogrodzona.