Delfo

Uzyskanie pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego dla firmy DELFO Polska S.A. dnia 08.09.2016 r.