Tegeno

Uzyskanie pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego dla firmy Tegeno Sp. z o.o. z dnia 26.01.2017 r.