PERŁY SILNICY OKRZEI
Informacje o projekcie
Rok: 2017 Faza: projekt budowlany Powierzchnia: całkowita powierzchnia użytkowa 14491,19 m2
Typ: budynek mieszkalny wielorodzinny Inwestor: ZAGNAŃSKA 84- ,,NOWA INWESTYCJA" Sp. z o. o. Sp. k.
Lokalizacja: ul. Zagnańska, Kielce

Opis projektu

 
Inwestycja polega na budowie dwóch budynków: sześć kondygnacji nadziemnych,  jedna kondygnacja podziemna stanowiąca garaże podziemne. 
 
Budynek A został zaprojektowany jako prostopadłościan z przewieszeniem części bryły nad kondygnacją parteru nad rampą wjazdową do garażu podziemnego oraz nad strefą wejścia, tworząc tym zabiegiem naturalne zadaszenie. Zabudowa została również poszerzona w strefie północnej, mieszcząc w swoim obrębie na kondygnacji parteru garaż.
 
Budynek B oparty jest na planie prostokąta z nadwieszeniami wyższych kondygnacji nad strefami wejścia w parterze. Oba budynki posiadają częściowo cofnięte ostatnie kondygnacje, co wizualnie zmniejsza ich skalę. 
 
Akcentem strefy wejścia na osiedle jest „wstęga” - przedłużenie balkonu łączące wizualnie oba budynki, oddylatowane od głównej konstrukcji budynków. Układ materiałów wykończeniowych na elewacji podkreśla ukształtowanie bryły budynków. 
 
Na terenie działki zaprojektowano 16 miejsc postojowych, w tym 7 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Wymagana ilość miejsc postojowych została zapewniona poprzez lokalizację dodatkowych miejsc postojowych na dwóch poziomach: w garażach podziemnych oraz garażu na parterze w projektowanym budynku A. Sumarycznie zaprojektowano 202 miejsca postojowe w tym 10 miejsc dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomiędzy budynkami zaprojektowano tereny zielone z ciągiem pieszym i urządzeniami rekreacji ruchowej tworzące przestrzeń półpubliczną dla mieszkańców.
 
Dla mieszkań zlokalizowanych na parterze wydzielono prywatne ogródki zielone wzdłuż ścian zewnętrznych budynków.