Analiza chłonności działki ( Projekty zagospodarowań terenu)

Poprzez projekty zagospodarowania terenu należy rozumieć:
Wykonanie analiz chłonności działki pod planowaną inwestycje, opracowanie graficzne przedstawiające podział funkcjonalny i lokalizację budynku na działce, zliczenie bilansu terenu i dostosowanie do wytycznych z Planu Miejscowego bądź warunków zabudowy.