Doradztwo w zakresie projektowania

Poprzez doradztwo w zakresie projektowania należy rozumieć:
Spotkania z projektantem na których poruszane są informacje na temat co Państwo chcecie zaprojektować na danej działce, ustalenie zakresy ewentualnej współpracy, przeanalizowanie możliwości projektowych do danej inwestycji, konsultacje związane z wykończeniem elewacji – dobór materiałów wykończeniowych, konsultacje związane z przeprojektowaniem wnętrza domu, budynku czy mieszkania, sprawdzenie poprawności rozwiązań.