Nadzór autorski

Poprzez nadzór autorski należny rozumieć:
Nadzory autorskie to inaczej wizyty na budowie projektanta bądź osoby wyznaczonej do ich pełnienia. Ilość wizyt na budowie podczas należy ustalić podczas podpisania umowy o projektowanie. W rozumieniu określenia nadzorów autorskich nasza pracowni w standardzie oferuje 3 wizyty bezpłatne do każdej inwestycji cenę kolejnych następnych wizyt należy określić podczas podpisywania umowy o projektowanie.

- Z przeprowadzonej wizyty dostaną państwo sprawozdanie w formie zdjęć i opisanych aktualnie wykonywanych czynności.