Projekty architektoniczno-budowlane do pozwolenia na budowę

Przed przystąpieniem do opracowywania projektu budowlanego niezbędne są dokumenty formalno-prawne tjk. Warunki na poszczególne media, Warunki zabudowy bądź wypis z planu miejscowego na daną działkę, mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych – ten etap i zakres może wykonać Inwestor bądź zlecić nam byśmy załatwili wszystkie sprawy związane z uzyskiwaniem niezbędnych warunków i uzyskaniem pozwolenia tak zwana obsługa kompleksowa.

Poprzez projekt architektoniczno-budowlany do pozwolenia na budowę należy rozumieć:
Wykonanie projektu pełno branżowego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę tj. Projekt Architektoniczny, Projekt Konstrukcyjny, Projekty Instalacji – sanitarnej, wod-kan, co ( w zależności od rodzaju ogrzewania), elektryki, teletechniki ( w zależności od rodzaju budynku), wentylacji mechanicznej ( w zależności od rodzaju budynku bądź wymogów stawianych przez Inwestora)

-Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w skład którego wchodzą projekty: zagospodarowanie terenu tj. lokalizacja budynku w granicach działki, projekt zjazdu bądź projekt drogi( w zależności od warunków zastanych), wykonanie projektu poszczególnych przyłączy:woda, gaz, prąd, kanalizacja,...( nie wymagane do pozwolenia na budowę warto jednak wykonać tą czynność przy etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę)

WAŻNE

Po stronie Inwestora:

  • Dostarczenie wypisu i wyrysu z Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego z danej miejscowości.
  • Dostarczenie ksera aktu własności
  • Dostarczenie pełnomocnictwa do występowania w Imieniu Inwestora w urzędach w celu załatwienia spraw formalnych związanych z pozwoleniem na budowę i uzyskaniu warunków na poszczególne media.
  • Dostarczenie mapy do celów projektowych i mapy zasadniczej ( tą czynność można zlecić do wykonania naszej pracowni zakres mapy do uzgodnienia z Projektantem)
  • Dostarczenie wyniku badań geologicznych, niezbędne do zaprojektowania konstrukcji, w zależności od lokalizacji działki może wystąpić konieczność wykonania projektu geologiczno-inżynierskiego ( tą czynność można zlecić do wykonania naszej pracowni zakres badań do uzgodnienia z Projektantem)