Projekty architektoniczno-budowlane do pozwolenia na budowę

 

Poprzez projekt architektoniczno-budowlany do pozwolenia na budowę należy rozumieć:
-Wykonanie projektu pełno branżowego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę tj. projekt achitektoniczny, Projekt konstrukcyjny, projekty instalacji – sanitarnej, wod-kan, co ( w zależności od rodzaju ogrzewania), elektryki, teletechniki ( w zależności od rodzaju budynku), wentylacji mechanicznej ( w zależności od rodzaju budynku bądź wymogów stawianych przez Inwestora)

-Wykonanie projektu zagospodarowania terenu w skład którego wchodzą projekty: zagospodarowanie terenu tj. lokalizacja budynku        w granicach działki, projekt zjazdu bądź projekt drogi, wykonanie projektu poszczególnych przyłączy: woda, gaz, prąd, kanalizacja i inne

WAŻNE

Po stronie Inwestora:

  • Dostarczenie wypisu i wyrysu z Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego z danej miejscowości.
  • Dostarczenie ksera aktu własności
  • Dostarczenie pełnomocnictwa 
  • Dostarczenie mapy do celów projektowych i mapy zasadniczej ( tą czynność można zlecić również do wykonania naszej pracowni )
  • Dostarczenie wyniku badań geologicznych, niezbędne do zaprojektowania konstrukcji, w zależności od lokalizacji działki może wystąpić konieczność wykonania projektu geologiczno-inżynierskiego ( tą czynność można zlecić do wykonania naszej pracowni)