Projekty koncepcyjne


W skład projektu koncepcyjnego w standardzie pracowni opracowywane są następujące elementy:

-rzut funkcjonalny

-wstępny projekt zagospodarowania terenu

-przekrój przez budynek 

-przekrój terenow

-poglądowe wizualizacje

Na etapie projektu koncepcyjnego dobierane są materiały budowlane i wstępne uzgodnienia odnośnie wykończenia elewacji budynku. Jako opcja dodatkowa wykonywane są wizualizacje w zakresie omówionym z Inwestorem. Całość projektu koncepcyjnego przekazywana jest w formie wydrukowanych rzutów i wizualizacji spięte do formatu A3.