Projekty ogrodów

Poprzez Projekty Ogrodów należy rozumieć:
Wykonanie projektu podziału funkcjonalnego na strefy wypoczynku i inne, dobór materiałów wykończeniowych np. kostki, żwiry, itp. dobór nasadzeń zieleni, dobór małej architektury bądź zaprojektowanie jej w sposób indywidualny. Jako element dodatkowy bądź funkcjonujący samodzielnie projekt ogrodzenia i miejsca na gromadzenie odpadów. Do projektu ogrodów zalicza się również projekt rozmieszczenia oświetlenia i systemu nawodnienia ogrodu. Zakres projektu jest niezbędny do uzgodnienia podczas wydawania zlecenia poprzez Inwestora elementów do zaprojektowania.