Projekty wykonawcze architektoniczno-budowlane

Poprzez projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany należy rozumieć:


Uszczegółowienie projektu budowlanego pełnobranżowego.